Firma

 

 se zabývá především revizemi plynových

zařízení, tlakových nádob a kotlů.

 

Mezi  další poskytované a profesionální služby patří:
 • školení a přezkušování obsluh plynových zařízení, tlakových nádob a kotlů,
 • instalace a montáž plynového kotle,
 • revize a kontroly bioplynových stanic a plynovodů,
 • výchozí i provozní revize vyhrazených plynových zařízení – regulačních zařízení, domovních plynovodů, průmyslových plynovodů a odborné prohlídky kotelen,
 • revize plynových rozvodů, servisní prohlídku spotřebičů,
 • vodo-topenářské práce
 • konzultace ohledně provozování plynových zařízení, tlakových nádob, závad a jejich odstranění,
 • vyškolení, přezkoušení a zaškolení obsluhy plynových zařízení a tlakových nádob i školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen,
 • široká nabídka činností Vám zajistí zkrátka vše, co potřebujete pro bezpečný, pohodlný a energeticky výhodný provoz Vašeho zařízení,
 • veškeré práce jsou prováděny na základě živnostenského oprávnění,
 • práce jsou prováděny na základě Osvědčení: ev.č.: 16667/7/12/R-PZ-e,f,g.