Firma 11150711_666242350142754_7290299849338204480_n

  se zabývá revizemi plynových zařízení, revizemi tlakových nádob a kotlů.

  • Provádíme školení a přezkušování obsluh plynových zařízení, tlakových nádob a kotlů.gas-158124
  • Provádíme výchozí i provozní revize vyhrazených plynových zařízení – regulačních zařízení, domovních plynovodů, průmyslových plynovodů a odborné prohlídky kotelen.
  • Revize plynových rozvodů, servisní prohlídku spotřebičů
  • Poskytujeme konzultace ohledně provozování plynových zařízení, tlakových nádob, závad a jejich odstranění.
  • Zajistíme vyškolení, přezkoušení a zaškolení obsluhy plynových zařízení a tlakových nádob i školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen.
  • Široká nabídka činností Vám zajistí zkrátka vše, co potřebujete pro bezpečný, pohodlný a energeticky výhodný provoz Vašeho zařízení.
  • Veškeré práce jsou prováděny na základě živnostenského oprávnění
  • Práce jsou prováděny na základě Osvědčení: ev.č.: 16667/7/12/R-PZ-e,f,g

 

Continue reading