Parní a horkovodní kotle

Parní KotelProvozní revize se provádí  1 x 3 měsíce,

cena od 734,-

Vnitřní revize se provádí 1 x ročně,

cena od 896,-

Zkouška těsnosti se provádí 1 x ročně,

cena od 806,-

Tlaková zkouška se provádí 1 x 9 let,

cena od 856,-

Školení obsluhy se provádí 1 x 3 roky,

cena od 300,-