Parní a horkovodní kotle

  • Parní Kotelprovozní revize se provádí  1 x 3 měsíce,
  • vnitřní revize se provádí 1 x ročně,
  • zkouška těsnosti se provádí 1 x ročně,
  • tlaková zkouška se provádí 1 x 9 let,
  • školení obsluhy se provádí 1 x 3 roky,