Tlakové nádoby stabilní

  • Provozní revize se provádí 1 x ročně,tlakove_nadoby
  • vnitřní revize se provádí  1 x 5 let, 
  • zkouška těsnosti se provádí 1 x 5 let,
  • tlaková zkouška se provádí 1 x 9 let,
  • školení obsluhy se provádí 1 x 3 roky.